نحوه پیگیری لیست رزرو ممنوع

    جهت پیگیری لیست رزرو ممنوع موارد ذیل را با استفاده از پیام رسان سروش به آدرس: https://splus.ir/shahidemami ارسال فرمایید.

    1- نام و نام خانوادگی

    2- کد عضویت

    3- کد ملی

    دقت داشته باشید کلیه موارد را کامل، به صورت متنی و بدون درج هرگونه علامتی باشد.